Administratioun fir d'Evaluatioun an d'Kontroll vun der Fleegeversécherung // Le gouvernement luxembourgeois

D‘Evaluatioune vun der Fleegebedierftegkeet am Kader vun der sanitärer Kris

D‘Prozedure vun der Verwaltung fir d’Evaluatioun an d’Kontroll (AEC - Administration d’évaluation et de contrôle) vun der Fleegeversécherung gi permanent un déi sanitär Situatioun ugepasst, fir d’Kontinuitéit vum ëffentlechen Déngscht z’assuréieren, fir en qualitativ héije Service ze garantéieren an d‘Demanden déi mir kréien an déi dringend sinn ze traitéieren.

D’AEC realiséiert d’Evaluatiounen an d’Reevaluatiounen ënnert striktem Anhale vu sämtleche sanitäre Reegelen an no den aktuell gëltege Consignen.

Weiderliesen

 

Attributiounen

D'Decisiounen a Saache Bewëllegung vun de Leeschtunge vun der Fleegeversécherung falen an de Kompetenzberäich vun der Administratioun fir d'Evaluatioun an d'Kontroll (AEC) vun der Fleegeversécherung, déi dem Ministère ënnersteet, dee fir sozial Sécherheet zoustänneg ass.

D'Administratioun fir d'Evaluatioun an d'Kontroll (AEC) huet am Kader vun de Leeschtunge vun der Fleegeversécherung Evaluatiouns-, Kontroll- a Berodungsaufgaben.

Weiderliesen

Wousst Dir schonn?

Der Fleegeversécherung hiert Haaptzil ass d'Prise en charge vun den Hëllefs- a Fleegeleeschtunge fir fleegebedierfteg Persounen, déi doheem oder an engem Hëllefs- a Fleegeetablissement liewen, d. h.:

 • Sachleeschtungen;
 • technesch Hëllefsmëttelen an Adaptatioune vun der Wunneng.

Bei fleegebedierftege Persounen, déi doheem wunnen, kann d'Prise en charge ënner gewëssene Bedéngunge Geldleeschtungen als Ersatz fir Sachleeschtungen ëmfaassen.

Praktesche Guide

Leichte Sprache

Demarchen

Legislatioun

Helplinen

Fir allgemeng Renseignementer:

Helpline Sekretariat  

 • Telefon: (+352) 247-86060
 • Méindes bis Freides vun 8:30 bis 11:30 an vun 13:30 bis 16:30 Auer
 • Contact Email
 • Fax : (+352) 247-86061

Fir Renseignementer am Zesummenhang mat techneschen Hëllefsmëttelen, enger Adaptatioun vun der Wunneng oder enger Adaptatioun vum Auto:

Helpline Technesch Hëllefsmëttelen

 • Telefon: (+352) 247-86040
 • Méindes bis Freides vun 8:30 bis 11:30 an vun 13:30 bis 16:30 Auer
 • Fax : (+352) 247-86055

Wichteg: Dir sollt op kee Fall op eegen Initiativ technesch Hëllefsmëttelen (z. B. e Rollstull, e Fleegebett oder Hëllefe fir ze goen) kafen oder Aarbechten ufänken, fir d'Wunneng oder Äeren Auto unzepassen, éier Dir d'Geneemegung vun der AEC krut. D'Gesetz gesäit keng réckwierkend Prise en charge vir.

 

Fir Renseignementer am Zesummenhang mat der Facturatioun an der Bezuelung vun der Geldleeschtung:

Gesondheetskeess (Caisse nationale de santé - CNS)

 • Telefon: (+352) 2757 - 4455
 • Contact E-Mail
 • Méindes bis Freides vun 8:00 bis 16:30 Auer 

Spezifesch Informatiounen

Beräich fir déi Professionell